Pripravujeme: BOX Club

V januári 2013 otvárame školu Boxu s cieľom pravidelných tréningov so zameraním aj na mladé talenty a vytvorenie družstiev juniorov a dospelých. Tréningy budú pod vedením  Dominika Kaľavského, majstra Slovenskej Republiky v boxe.

Prosíme všetkých záujemcov, aby predbežne hlásili svoj záujem buď osobne v našom fitness centre, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Poprosíme Vás uviesť meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a prípadne školu, ktorú navštevujete.