Predklon s činkou na ramenách

Predklon s činkou na ramenách

  1. Postavte sa rovno a položte si činku zozadu na ramená
  2. Predkloňte sa v páse až kým bude trup paralelne s podlahou. Chrbtica nech je počas cviku rovná a kolená nehýbné (napnuté alebo mierne ohnuté)
  3. Zdvihnite trup späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: vzpriamovače chrbtice.

Sekundárne: široký chrbtový sval, sedacie svaly, hamstringy.

Anatomický pohľad

Úchop: Ruky by mali byť umiestnené na tyči o niečo ďalej než je šírka ramien. Používame úchop nadhmatom, aby sme tým zabezpečili činku na ramenách.

Dráha pohybu: Mierne pokrčené kolená pomáhajú pri zdvíhaní.

Rozsah pohybu: Trup by sa mal pohybovať po 90°oblúku hore a dole. Chrbticu máme rovno a hlava smeruje nahor. Trup neohýbame nižšie než paralelne s podlahou. Počas tohto pohybu vzpriamovače stabilizujú a spevňujú chrbticu, sedacie svaly a hamstringy vykonávajú extenziu v bedrovom kĺbe.

Sťahovanie hornej kladky pred hlavu s úzkym úchopom

Sťahovanie hornej kladky pred hlavu s úzkym úchopom

  1. Uchopte tyč podhmatom s rukami 15 až 30 cm od seba
  2. Sťahujte tyč dole k hornej časti hrudi a stláčajte široký sval chrbta
  3. Vracajte tyč späť do východiskovej polohy

Používané svaly

Primárne: široký chrbtový sval ( vnútorná časť ).

Sekundárne: dolná časť trapézu, rombický sval, zadná hlava deltového svalu, biceps.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Čím bližšie sú ruky pri sebe, tým ďalej sa ohnisko posúva na vnútornú časť širokého chrbtového svalu a vytvára sa tak šírka a hĺbka strednej časti chrbta.

Úchop: Pri sťahovaní s úzkym úchopom sa používa viac natiahnutie ramena pred priťahovaním. Ruky sa pohybujú dole a dozadu, čo zaťažuje vnútorné časti širokého chrbtového svalu.

Dráha pohybu: Zaklonením trupu dozadu o 30° zlepšíte dráhu pohybu a umožníte lepšiu izolovanosť svalu. Nazakláňajte sa však príliš a nesnažte sa sťahovať závažie švihom.

Rozsah pohybu: Pretiahnite svali čo najviac v hornej pozícii a pohybom laktí dole a dozadu ich stlačte k sebe v dolnej polohe.