Tricepsový kick back v predklone

Tricepsový kick back v predklone

  1. Uchopte jednoručku, ohnie sa vpáse a stabilizujte trup položením voľnej ruky na lavičku alebo koleno
  2. Cvik začnite s nadlaktím rovnobežne s podlahou a lakťom zvierajúcim pravý uhol
  3. Zdvihnite jednoručku hore a narovnajte ruku až do napnutých lakťov

Používané svaly

Primárne: triceps.

Sekundárne: zadná hlava deltového svalu, široký chrbtový sval.

Anatomický pohľad

Úchop: Pri neutrálnom úchope ( palce dopredu ) pracujú všetky časti tricepsu. Otáčanie jednoručky tak, aby dlaň smerovala hore, spôsobuje zaťaženie vonkajšej hlavy.

Dráha pohybu: Majte nadlaktie paralelne s podlahou a lakeť blízko tela.

Rozsah pohybu: Aby ste izolovali triceps, pohyb by mal byť iba v lakti a rameno by malo ostať nehybné.

Zaťaženie: Kvôli  vplyvu gravitácie sa zaťaženie mení a zväčšuje sa pri zdvíhaní jednoručky.

Pozícia tela: Trup by mal byť takmer paralelne s podlahou. Pokiaľ stojíte príliš rovno, nie je možné cvik precvičovať efektívne.

Varianty

Kickback s kladkou: Tento cvik je možné precvičovať pomocou držadla pripevneného k spodnej kladke. Na rozdiel od cviku s jednoručkou, kde sa zaťaženie počas cviku mení, kladka umožňuje rovnomerné zaťaženie počas celého pohybu.

Benchpress s úzkym úchopom

Benchpress s úzkym úchopom

  1. Uchopte činku s úzkym úchopom (ruky asi 15 cm od seba) nadhmatom
  2. Pomaly spúšťajte činku dole a dotknite sa strednej časti hrudníka
  3. Zdvihnite činku priamo hore až do napnutia lakťov

Používané svaly

Primárne: triceps, veľký prsný sval.

Sekundárne: predná hlava deltového svalu.

Anatomický pohľad

Umiestnenie rúk: Aby ste zaťažili triceps, úchop musí byť užší než je šírka ramien.

Úchop: Pri úchope podhmatom je triceps tiež zaťažený, ale je nutné umiestniť ruky  ďalej od seba ( viď varianty ).

Dráha pohybu: Majte lakte blízko tela, aby ste zaťažovali triceps a nie hruď.

Rozsah pohybu: Aby zaťaženie tricepsu bolo maximálne, rozsah pohybu musí byť úplný až do napnutých lakťov.

Varianty

Benchpress s obráteným úchopom: Pri precvičovaní cviku s úchopom podhmatom a rukami ďalej od seba, než je šírka ramien, sú tiež zaťažované tricepsy.